Брой 01 (545) - 2013 г. - Година XXII

 

Темата на първи брой /545/ на в.”Земеделска техника” за 2013 г. е „Растителна защита”.

            В рубриката „Растителна защита”  е публикувано интервю  с д-р Тенчо Тенев, зам. изпълнителен директор на БАБХ, под заглавие „Ден на растителнозащитника”. В него  се прави преглед  на изминалия период в дейността по растителна защита на Българската агенция по безопасност на храните и са очертани основните направления в работата й през тази година. Поднесени са и поздравления по случай Празника на растителнозащитника и 117 години растителна защита в България.

Поместена е и част от статията на доц. д-р инж. Ангел Трифонов от Аграрния университет – Пловдив за факторите, които влияят  върху ефективността на пръскането с различни растителнозащитни препарати, както и за някои видове съвременни пръскачки за растителна защита с основните им характеристики.

На националните приоритети в областта на растителнозащитната наука е посветена статията на доц. д-р Ганка Баева от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”.

Публикувана е Декларация на Общото събрание на Националната асоциация на зърнопроизводителите  относно политиката на правителството в сектор „Земеделие”.

В рубриката е включена  и част от публикацията „Редуциране употребата на пестициди и торове в оранжерии”  на екип научни работници от ИЗК „Марица” – Пловдив. Разглеждат се различните видове продукти за растителна защита, начинът на употреба срещу вредителите  и др. 

            В рубриката „Информация” е поместен преглед на по-значителните събития в областта на земеделието през 2012 г.

Сред чудесата на звездното небе през зимата е и Мъглявината Орион, за която разказва инж. Боян Пашев.

В рубриката „Земеделски новини” има бизнес информация за новите нормативни актове за земеделието през месеците октомври и ноември 2012 г.

            Отпечатана е информация  от МЗХ  за цените на основните хранителни продукти в страната за периода 2 – 9 януари 2013 г.

            В рубриката „Земеделски пазар” има информация за земеделски машини – трактори, сеялки, брани, силажокомбайни и др., нови и втора употреба, съответно с техните цени. В „Малките обяви” се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

Във вестника са поместени  реклами на  български фирми, с акцент върху семена, торове, препарати за растителна защита, системи за напояване, както и върху техниката за растителна защита.