Брой 1 (495) - 2011г. - Година XX

Темата на  първия брой (495) на в. “Земеделска техника” за 2011 г. е Ден на растителнозащитника – 16 януари и 115 години растителна защита в България. Генералният директор на Национална служба за растителна защита Антон Величков информира за дейността на службата през 2010 г. и предстоящите задачи и предизвикателства през новата 2011-та година. Разглежда връзката между растителнозащитните машини, препарати и растителната защита в земеделието. Споделя за интеграцията на НСРЗ с науката и бизнеса, като свързващо звено.

Н.с. инж. Александър Цанков от Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части, Пловдив, информира за основните дейности по подготовката и проверката на изправността на растително-защитната техника.

В рубриката „Земеделска техника стана на 20 години” е поместено кратко съдържание (публикувани материали, фирми, които са включени в изданието от брой 8 до брой 25 през 1998 г.).

Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция (КТИ), Кюстендил представя какви са основните направления, в които се осъществява дейността на службата. Инж. Йордан Величков, началник РС, КТИ, подчертава, че през изминалата 2010 г.  в област Кюстендил няма пътно-транспортно произшествие и загинали и ранени хора с участието на земеделски, горски машини и земекопна техника.

В рубриката „Бизнес информация” са поместени обнародвани нормативни актове за земеделие за м. ноември, декември и януари.

В рубриката „Отблясък от събитието” е отразена церемонията "Зооинженер на годината", която се провежда за четвърти пореден път. Призовете "Зооинженер - селекционер на годината 2010", "Зооинженер - предприемач на годината 2010" и "Зооинженер с цялостен принос в областта на развъдната дейност" бяха връчени съответно на д-р Евгения Ачкаканова - Димитрова, на Николай Кръстев и на проф. дсн Десимир Неделчев. Организатор на събитието бе Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

В рубриката "Информация" е поместено продължението на материала "Историческа хроника на земеделската техника в България" от бр.24/2010 г. Инж. Георги Алексиев от Контролно-техническата инспекция информира в материал за първите стъпки на механизацията на селското стопанство в България.

В рубриката "Земеделски новини" Министерството на земеделието и храните съобщава за победителите в конкурса за лого и мото на Българската агенция по безопасност на храните, за връчването на призовете "Еврофермер на година" и "Евробизнесдама на годината", за плащането към българските животновъди за 2010 г. Отбелязано е и тържественото връчване на дипломите на абсолвенти випуск 2010 от Аграрния университет, Пловдив от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Съобщава се и за официално писмо от Европейската комисия даващо положителна оценка на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г.

Има календар с интересни дати и събития през втората половина на м. януари 2011 г.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти.

В „На пазара на земеделска техника” са публикувани трактори и земeделски машини, нови и втора употреба, с техните цени и телефони за контакти. В „Малките обяви” са включени предложения за машини, инструменти, полска земя и др.

Както винаги има и много реклами на водещи фирми в областта на земеделието.