Брой 1 (470) - 2010г. - Година XIX

Темата на  първия брой (470) на в. “Земеделска техника” за 2010 г. е Ден на растителнозащитника – 16 януари и 114 години растителна защита в България. Генералният директор на Национална служба за растителна защита Антон Величков информира за дейността на службата през 2009 г. и предстоящите задачи. Разглежда връзката между растителнозащитните машини, препарати и растителната защита в земеделието. Споделя за интеграцията на НСРЗ с науката и бизнеса, като свързващо звено.

В рубриката „Механизация” от Контролно-техническата инспекция разглеждат прилагането на европейската директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди и информират за регистрираната и използвана техника за растителна защита в страната.

Ст.н.с. д-р инж. Георги Костадинов в материала „Контрол на машините за растителна защита” посочва, че контролът трябва да се започне с обучение на специалистите и обслужващия персонал. Институтът по мелиорации и механизация разполага с оборудвана лаборатория, която да извършва контрол върху качеството на работа на растителнозащитната техника.

Татяна Михайлова в статията „Разумните хора правят повече с по-малко” разглежда въпросите, свързани с подхранването на посевите във фаза „братене”.

В рубриката „Отблясък от събитието” са включени информации: „10 години Национална асоциация по коневъдство”, за наградите „Зооинжеер на годината” и „Човек на 21 век”, за Тържествената церемония на випуск 2009 г. на Аграрен университет – Пловдив, за втората национална конференция „Качество на висшето образование в България, проведена в гр. Русе и др..

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти.

В „На пазара на земеделска техника” са публикувани трактори и земеделски машини, нови и втора употреба, с техните цени и телефони за контакти. В „малките обяви” са включени предложения за машини, инструменти, полска земя и др.

Както винаги има и много реклами на водещи фирми в областта на земеделието.