Брой 25(444) - 2008г. - Година XVII

                                   Брой 25 на в. “Земеделска техника” е празничен, Новогодишен брой. В него са поместени приветствия на Министъра на МЗХ – Валери Цветанов,  на Председателя на Държавна агенция по горите – доц. Юруков и на Зам. министъра на МЗХ и Председател на ССА – д-р Св. Бъчварова до всички земеделски стопани, производители и търговци на земеделска техника, до научни работници и служители на ССА, както и до работещите в горския сектор по случай настъпващата Нова 2009 г.

Приветствия има от ректорите на Аграрните университети и колежи до техните студенти, преподаватели и служители. Поместени са и много поздравления от фирми до техните служители, клиенти и партньори за щастлива и успешна 2009 г.

В броя традиционно има именник със снимка на Зографския манастър в Света гора и календар с картина “Копачки” от известния български художник класик Никола Димитров.

В рубриката “Календар” са включени интересни дати и събития за всеки ден през месец януари.

В рубриката “Отблясък от събитието”са отразени някои интересни събития, проведени през м. ноември, като тръгването на първия електромобил от РУ.”Ангел Кънчев”, честването в Институт “Пушкаров” на 77 години почвена картография в България и 40 години от създаването на Националната почвена карта; връчването на годишните награди “Трактор на годината” на изложението за селскостопански технологии ЕИМА в Болоня, Италия; състоялото се годишно-отчетно събрание на Националната асоциация на зърнопроизводителите с избор на нов управителен съвет с председател Радослав Христов, както и провеждането на открито заседание на Академичния съвет на Лесотехническия институт с раздаването на награди на отличили се студенти и преподаватели.

ЧЕСТИТА НОВА 2009 г.!