Брой 24(443) - 2008г. - Година XVII

Брой 24 на вестник “Земеделска техника” е посветен на Националния аграрен семинар “Селското стопанство и всичко за него” от 2  до 4 декември на “Златни пясъци”.

В рубриката “Информация” е поместена статията “Проблеми на българското земеделие”. В нея ст.н.с. д-р Янка Славова от Института по аграрна икономика прави сериозен анализ на тежкото състояние на българското земеделие от 1990 г. до днес, като посочва и кои би трябвало да бъдат приоритетните цели и задачи за неговото бъдещо развитие.

Ст. н. с. д-р инж. Калин Каров в поредицата от материали “Съвременни почвообработващи технологии и машини” разглежда предимствата и недостатъците при използването на тежки почвообработващи машини и предлага някои мерки за предотвратяване и премахване последиците от уплътняване на почвата.

В рубриката “Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените към 19. 11.2008 г. на зърнени култури, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти. В “На пазара на земеделска техника” са представени много земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В “Малките обяви” също има много техника, резервни части, семена, земеделска земя и др.

В рубриката “Бизнес информация” са публикувани обнародвани нови нормативни актове, свързани със земеделието за месеците октомври – ноември.

В рубриката “Отблясък от събитието” е представена ползотворната среща между ръководителите на аграрната ни политика, евродепутати и земеделските производители в България на Националния аграрен семинар (14 - 16 ноември, гр. Хисаря), съпътстван с  кръгла маса и с връчването на наградите за 2008 г.: “Млад фермер”, “Земеделска кооперация” и “Земеделски производител”.

Поместена е информация за проведеното в Института по животновъдни науки – Костинброд обучение на научните сътрудници за ползване на новите информационни технологии за достъп до електронни източници на аграрна информация.

Отразена е една интересна инициатива на дирекция “Наука и образование” на МЗХ, съвместно с Контролно - техническата инспекция и фирма “Бултрекс” за проведено състезание “Млад механизатор” на 14 и 15 ноември в гр. Левски между представителите на 12 отбора измежду 96 училища към МЗХ. Раздадени са отборни и индивидуални награди на победителите.

В рубриката “Земеделски новини” ДФ “Земеделие” съобщава за подписано споразумение за прилагане на мерките на Общата европейска селскостопанска политика при интервенция на пазара на зърнени култури.

МЗХ информира за проведени конференции на тема: “Инвестиции в земеделските земи 2008 – нови механизми за комасация” и “Ролята на развитието на селските райони в контекста на общата селскостопанска политика и опазване на околната среда”. Представени са данни за извършената дълбока оран и предсеитбена подготовка на почвата, както и за засетите площи с пшеница, ечемик, зимна маслодайна рапица и др.

Русенският университет посочва за подписана Спогодба между България и Виетнам за дългосрочен обмен в образованието; за честването на деня на РУ “Ангел Кънчев”, както и за завършилата акредитационна процедура на направление “Информатика и компютърни науки”.

В рубриката “Календар” са представени интересни дати, събития, кръгли годишнини през месец декември.

Както винаги има реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието.  

В рубриката “Бизнес информация”са поместени обнародвани нови нормативни актове, свързани със земеделието през месеците септември и октомври.

В рубриката “Земеделски пазар” от САПИ информират за движението на цените на зърнени култури, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти. На пазара на земеделска техника са представени много земеделски машини, трактори – нови и втора употреба с техните цени. Малките обяви предлагат също земеделски машини, инвентар, гуми и др.

Както винаги има и много реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието.

Календарът за м. ноември съдържа кръгли годишнини, интересни дати и събития, включително и за земеделието в България.

В рубриката “Земеделски новини” Русенският университет съобщава за спечеления проект “Обучение, изследване и иновации в областта на компютинга” към Европейската комисия.

Както винаги има и много реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието.