Брой 23(442) - 2008г. - Година XVII

Брой 23 на в. “Земеделска техника” е посветен на Националния аграрен семинар под надслов “Финансиране – новости – европейско земеделиев гр. Хисаря.

В рубриката “Информация” Миглена Александрова, управител на “Тангра България”, представя някои високотехнологични азотни гранулирани торове, обогатени с биоинхибитори за контролирано освобождаване на азота. Поместена е информация за протеста на зърнопроизводителите, като техните искания са посочени от инж. Красимир Аврамов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.  Националната служба за растителна защита предоставя фитосанитарното състояние на земеделските култури през месеците октомври и ноември. Контролно-техническата инспекция запознава с основните изисквания към водачите на машини за земни работи при работа с тях и при придвижването им по пътища. Информира за състоянието на машинно-тракторния парк в страната и обновяването му с нови, по-мощни комбайни, трактори, прикачни машини и средствата и изразходваните средства.

В рубриката “Земеделски новини” Министерството на земеделието и храните информира за изплатените помощи и доплащания на зърнопроизводителите за 2007 г.; за помощите за подпомагане на млечното животновъдство до края на годината, за състоянието на есенната сеитба и др. От Държавен фонд “Земеделие” съобщават за проведената Кръгла маса на тема “Проблемите на лозаро-винарския бранш и перспективи за развитие на сектора”;  за започналото интервенционно изкупуване на твърда пшеница, царевица, ечемик и сорго и др. Поместен е телефонът, на който гражданите могат денонощно да подават сигнали за измами и корупционни практики. Русенският университет “Ангел Кънчев:” информира за проведената Национална конференция по случай Деня на народните будители с участието на наши и чуждестранни учени; за награждаването на Университета с “Юбилейна старопрестолна грамота” по случай 100-годишнината от обявяването на Независимостта на България и др.

В рубриката “Отблясък от събитието” се отбелязва честването на Празника на земеделската наука под патронажа на Председателя на Народното събрание Георги Пирински, за проведената кръгла маса с участието на научни работници и земеделски производители и изложбата “Даровете на българската земя”. Представена е Селскостопанска академия с нейните структури, задачи и дейности. Отразена е изложбата “Картофите – традиция и бъдеще” на учениците от селскостопанските техникуми.

В рубриката “Бизнес информация”са поместени обнародвани нови нормативни актове, свързани със земеделието през месеците септември и октомври.

В рубриката “Земеделски пазар” от САПИ информират за движението на цените на зърнени култури, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти. На пазара на земеделска техника са представени много земеделски машини, трактори – нови и втора употреба с техните цени. Малките обяви предлагат също земеделски машини, инвентар, гуми и др.

Както винаги има и много реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието.

Календарът за м. ноември съдържа кръгли годишнини, интересни дати и събития, включително и за земеделието в България.

В рубриката “Земеделски новини” Русенският университет съобщава за спечеления проект “Обучение, изследване и иновации в областта на компютинга” към Европейската комисия.

Както винаги има и много реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието.