Брой 22(441) - 2008г. - Година XVII

Темата на 22 брой на в. “Земеделска техника” е Празникът на земеделското образование  и Научната конференция, посветена на деня на народните будители, в гр. Русе .

Ректорът на Висше училище “Земеделски колеж” д-р Димитър Димитров посочва с какво ново са открили учебната 2008 - 2009 година, какви специалности предлагат, какво предоставя на студентите образованието в колежа, както и за пълната акредитация на двата филиала в Русе и Велико Търново. За мястото и мисията на филиал - Русе да съхрани и възроди авторитета на земеделието в Русенския край, за трудностите, но и постиженията, които имат за изминалите пет години, споделя проф. дсн  Кольо Василев. Във вестника са представени възпитаници на ВУ “Земеделски колеж”, които са приложили във фермите си знанията, които са получили в колежа.

Ректорът на Аграрния университет д-р Димитър Греков изказва задоволство, че в. “Земеделска техника” открива рубрика “Агрополитика – образование - наука - бизнес”. Смята, че България има своята Алма Матер по аграрно образование в лицето на Аграрния университет - Пловдив, който трябва да се доразвие в Национално висше училище по земеделие. Подкрепя идеята за провеждане на “Ден на механизацията”.

Рекламните страници на РУ “Ангел Кънчев”, ВУ “Земеделски колеж”, Аграрния университет - Пловдив, Тракийския университет - Стара Загора представят отделните факултети с техните специалности и мероприятията, които се провеждат.

В рубриката “Земеделски пазар” са включени  много трактори и земеделски машини - нови и втора употреба с техните цени. Малките обяви също предлагат земеделска техника и инвентар.

Календарът за м. ноември съдържа кръгли годишнини, интересни дати и събития, включително и за земеделието в България.

В рубриката “Земеделски новини” Русенският университет съобщава за спечеления проект “Обучение, изследване и иновации в областта на компютинга” към Европейската комисия.

Както винаги има и много реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието.