Брой 20(439) - 2008г. - Година XVII

Брой 20 на в. “Земеделска техника” е посветен на Международния технически панаир в гр. Пловдив и  на Биотехнологичната конференция в Албена. Конференцията е 7-та ежегодна Европейска среща за геномика на растениевъдството.

В рубриката “Кой кой е в земеделието” е представен академик Атанас Атанасов, по случай неговия юбилей - 65 години към върха на познанието. Акад. Атанасов е известен и утвърден учен в международните научни общности, член е на редица международни академии и организации, награждаван е с множество награди от наши и чуждестранни институции от цял свят. От дълги години ръководи Агробиоинститута в София. Един живот с една цел – покоряване върха на познанията в областта на геномиката.

Вестник “Земеделска техника” открива нова рубрика “Ремонт и експлоатация на земеделска техника”. В интервюто, озаглавено “Добре екипирана мобилна работилница – качествен и ефективен сервиз”, г-н Добрин Дойнов, търговски директор на фирма “Далко моторс”, споделя от непосредствените си наблюдения, защо е необходима и как трябва да бъде екипирана една, отговаряща на техническите изисквания, подвижна ремонтна работилница. Това позволява бърз ремонт на техниката на място, което пести време и средства.

В статията “Защо купуваме машините на фирма “Метарем” г-н Велико Великов, председател на земеделска кооперация “Змеево”, след като представя накратко дейността на кооперацията, споделя на какво се дължи дългогодишното им сътрудничество с фирма “Метарем”, а именно че те предлагат добра техника, на добра цена и с прекрасно обслужване.

В рубриката “Земеделски пазар” се предлагат трактори, нови и втора употреба и земеделска техника с техните цени. В малките обяви също има много трактори, земеделска техника, резервни части, земеделска земя и др. От САПИ ни информират за движението на цените на зърнени култури, мляко и млечни продукти.

В рубриката “Бизнес информация” са поместени обнародвани нови нормативни актове, свързани със земеделието от месец АВГУСТ.

В “Календар” са включени интересни дати и събития през м. октомври.

Редица водещи наши фирми в областта на земеделието поместват реклами, с които канят клиентите да ги посетят на техните щандове на Есенния технически панаир.