Брой 19 (438) - 2008г. - Година XVII

Основната тема на брой 19 на в. ”Земеделска техника” е “2008 - международна година на картофа”. Д-р Венцислав Тодоров, генерален директор на Националната служба за растителна защита, посочва кое наложи да се обърне такова внимание на тази култура, къде е мястото на България, каква е ролята на науката, бизнеса, държавните институции, както и на НСРЗ за постигане на съвременно и ефективно картофопроизводство.

Маргарита Георгиева в статията “Икономически важни болести и неприятели по картофите” информира за картофена мана, кафяви листни петна, колорадски бръмбар, телени червеи, нощенки и др. и посочва борбата с тях.

Представена е дейността на Централната лаборатория по карантина на растенията и на Лабораторията по картофи към НСРЗ.

Ст.н.с. д-р Емилия Начева от ИЗК “Марица”-Пловдив ни запознава с някои проблеми в производството на посадъчен материал от картофи и представя двата нови сорта Перун и Рожен, признати от ИАСАС.

Миглена Александрова, управител на “ТАНГРА – България,” информира за нови високотехнологични торове за картофи, които спомагат за по - голям добив и качествено производство.

В рубриката “Новини” са поместени най-важните моменти от “Стратегията за развитие на животновъдството” за периода 2008 – 2013 г., одобрена от Министерския съвет на Република България. ДФ “Земеделие” информира относно отпускането на допълнителна държавна помощ на фермерите за качествено мляко, от МЗХ - за сключения договор за сътрудничество с Китай, от Изпълнителната агенция по лозата и виното - за качеството на гроздовата реколта, за земеделски изложения в Париж и Бурса и др..

В рубриката “Бизнес информация” са представени обнародваните нови актове, свързани със земеделието през месеците юли и август.

В рубриката “На пазара на земеделска техника” са дадени  много трактори и земеделски машини, нови и втора употреба, с техните цени.

От САПИ информират за движението на цените към 03.09 2008 г. на зърнени култури, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти.

Много фирми предлагат торове, семена от картофи,  както и земеделска техника за тяхното производство. Не липсват и малки обяви, които също предлагат много техника, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката “Отблясъци от събитието” е включена информация за XVI-то Международно специализирано изложение “Селското стопанство и всичко за него”, което се проведе от 26 до 30 август 2008 г. в гр. Добрич, както и за наградените фирми.

Контролно-техническата инспекция съобщава за разработена  Система за управление на качеството и получения сертификат по стандарт ISO 9001:2000, като се посочват целите, които се преследват с въвеждането на системата.

Д-р инж. Йордан Панайотов в своя материал разглежда историята на професионалния празник на механизатора в земеделието.

.