Брой 18 (437) - 2008г. - Година XVII

Основна тема на брой 18 на в. “Земеделска техника” е изложението “Селското стопанство и всичко за него” в гр. Добрич и съпътстващата го кръгла маса по проблемите в земеделието, организирана от Асоциацията на земеделските производители в България и Министерството на земеделието и храните.

В рубриката “Наука и аграрна политика” е интервюто със ст.н.с.I ст. д-р Светла Бъчварова, председател на Селскостопанска академия. Тя се спира на приемането на Закон за възстановяване на името на Селскостопанска академия и предимствата в новия статут спрямо Националния център за аграрни науки. Посочва структурните промени в звената към ССА. Очертава основните задачи, които си поставя Академията, за развитие на земеделската наука, за връзката между наука, образование, бизнес и за постигането на аграрна политика, която да осигури ресурси и почетно място на българското земеделие в Европейския съюз. Отделя внимание за честване на “Ден на механизацията”.

Ст.н.с. дсн Божидар Георгиев и ст.н.с. д-р инж. Мартин Банов от Института по почвознание “Никола Пушкаров” представят една от темите на кръглата маса “Актуализиране на производствения потенциал на земеделските площи”.

В рубриката “Информация” е включено връчването на Сертификат по ISO 9001 – 2000 от г-н Удо Кубиц, член на ръководството на ТЮФ НОРД ЦЕРТ, на инж. Георги Георгиев, изпълнителен директор на  Контролно-техническата инспекция. Сертификат по качество са получили изключително малък брой министерства и обществени институции.

Представен е новоизлезлият “Справочник по свиневъдство” под редакцията на проф. Андрей Андреев.

В рубриката “Земеделски новини” е поместено Споразумението между МЗХ и млекопроизводителите, подписано от ДФ “Земеделие”-РА, Национален млечен борд, Национална организация на млекопроизводителите в България, Национална развъдна асоциация на млеко- и месопроизводителите и Кооперация “Родопски звън”.

МЗХ информира за прибраното зърно от пшеница и ечемик към 11.08.2008 г.

Колективът на РУ “Ангел Кънчев” е спечелил конкурс за създаване на мрежа от сайтове на специализираните научни съвети към Висшата атестационна комисия (ВАК).

В рубриката “Земеделски пазар” е включена информация за пазара на земеделска техника – цени на трактори, машини, съоръжения, нови и втора употреба. В малките обяви също се предлага земеделска техника, резервни части, земеделска земя и др. САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, мляко и млечни продукти към 13.08.2008 г.

Има много реклами и покани да ги посетят на Добричкото изложение на водещи фирми в областта на земеделието.