Брой 15 (434) - 2008г. - Година XVII

Излезе брой 15 на в. “Земеделска техника”. Основна тема е “Ще има ли ден на механизацията в земеделието?”.

В статията “Празник на механизацията” инж. Тодор Савов проследява появяването и развитието на механизацията на земеделието в България от 1898 г. до наши дни. Посочва, че предлаганата от в. “Земеделска техника” дата 21 април е приемлива, тък като на тази дата е публикуван първият указ за земеделски инвентар

В интервюто “От двете страни на механизацията” инж. Красимир Аврамов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, споделя опита си в ръководството на фирмите си за ремонт на земеделска техника и производство на земеделска продукция. и поставя редица наболели въпроси по финансирането от ЕС.

По материали на Контролно-техническата инспекция се разглеждат броят и марките на участващите зърнокомбайни в жътвата. Анализът показва, че над 52% от комбайните са нови - по-мощни, с висока производителност и европейско качество.

САПИ ни запознава с движението на цените на земеделските продукти към 09.07.2008 г.

По проект, разработен и осъществен от фирма “БУЛТРЕКС”, е закупен първият канадски трактор “BUHLER”.

В рубриката “Земеделски новини” са представени интересни събития от Министерство на земеделието и храните, Селскостопанска академия и Русенския университет. Има информация за ожънатите площи ечемик и пшеница и средните добиви за страната..

От “Календар за м. август” научаваме интересни дати за личности и събития.

В рубриката “Отблясъци от събитието”са включени честването на “Ден на пшеницата” в Държавен земеделски институт – Генерал Тошево и проведените демонстрации на земеделска техника от фирма “Златекс” край Разград и Чирпан.

В рубриката “Бизнес информация” са представени обнародвани нови нормативни актове, свързани със земеделието.

Както винаги “На пазара на земеделска техника” са поместени много селскостопански машини и трактори – нови и втора употреба и техните цени.

Има и много реклами на водещи наши фирми за производство и продажба на машини.