Брой 14 (433) - 2008г. - Година XVII

Пред нас е брой 14 на в. “Земеделска техника”. Той е посветен на напояването. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по хидромелиорации (ИАХ)  г-н Расим Муса посочва приоритетите в напояването: какви са основните задачи, поставени пред агенцията; какво е състоянието на хидромелиоративните съоръжения и предвидени ли са пари за техния ремонт; как се отразява повишаването на цената на енергията върху цената на водата и др. Във връзка с подготовката на новия Закон за управление на водите в ЕС у нас се работи ускорено по създаването на проекта на Закон за хидромелиорациите и поливното земеделие. Инж. Калин Андреев, директор на Дирекция “Развитие на хидромелиоративните съоръжения и сдруженията за напояване” информира кога и как са възникнали сдруженията и какви са техните основни дейности и проблеми.

В статията “Добри практики за напояване на земеделските култури”ст.н.с. д-р инж. Пламен Петков съобщава за инициативата на Изпълнителна агенция по хидромелиорации и Института по хидромелиорации и механизация за стартиране на семинари по “Програма за обучение на фермери – водоползватели в страната по въпросите на напояването на земеделските култури”. Те се провеждат в цялата страна и ще обхванат членове на сдруженията за напояване, на земеделски кооперации, агрофирми и др.

Продължават статиите на ст.н.с. инж. Калин Каров за “Съвременни почвообработващи технологии и машини”, като днешната е озаглавена : “Основна обработка на почвата”, която се разглежда като способ за запазване на почвената влага.

Контролно-техническата инспекция информира за готовността на зърноприбиращата техника за жътвата. От регистрираните 9 152 зърноприбиращи машини 8 520 са годни за работа.

В писмо на генералния директор Жан Люк де Марти на Генерална Дирекция “Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК се препоръчва на България да спре плащанията по две мерки от програма “САПАРД”.

Вестникът отбелязва 70- годишния юбилей на ст.н.с. II ст. д-р инж. Цачо Присадашки , един от създателите на българските растително-защитни машини.

От Института по зеленчукови култури (ИЗК) “Марица”представят някои нови сортове краставици.

От САПИ ни запознават с движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти към 25.06.2008 г.

В рубриката “На пазара на земеделска техника” отново са представени много трактори и друга земеделска техника нови и втора употреба с техните цени.

В рубриката “Бизнес информация” са включени обнародваните нови нормативни актове, свързани със земеделието, за м. април.

Не липсват и малките обяви, както и много реклами на водещи наши фирми, в областта на земеделието.

По традиция вестникът ни напомня за предаванията “По изгрев” на Програма “Хр. Ботев”, “Жива земя” на Радио Пловдив, както и за селскостопанските портали adro.bg и tractor.bg.