Брой 13(457) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Темата на брой 13 на в. „Земеделска техника” е животновъдството.

В рубриката „Агрополитика-образование-наука-бизнес” е включено интервюто „Животновъдството – рентабилен отрасъл” с доц. д-р Митко Петев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Той представя дейността и целите, които стоят пред ИАСРЖ за развитието на животновъдството в страната, за да бъде рентабилен и конкурентноспособен отрасъл при днешните условия. Разглежда отпусканите субсидиите и схемите за национални доплащания в животновъдството, които се прилагат, съгласно приетите Наредби. Посочва, че в страната навлизат вносни високопродуктивни, но чувствителни и взискателни генотипове, които изискват квалифицирани специалисти във фермите и допълнителни грижи. Счита, че аграрното образование трябва да бъде съобразено с изискванията на времето, а по-специално за животновъдството липсват специалисти- селекционери.

В статията „Опазване на застрашени местни породи животни” д-р Кера Стоева и д-р Надежда Павлова от Опитната станция по земеделие, Средец споделят своята тревога от изчезването през последните няколко десетилетия на 6 местни породи животни. Разказват за усилията, които се полагат и мерките, които се вземат, за спасяване на автентичното национално богатство – Източнобалканската свиня и Българското сиво говедо.

В материала „Нова технология в животновъдството” доц. д-р Банко Банев, управител на фирма Алфа Микс, представя идеята, която е заложена и осъществена в тази революционна за животновъдството технология. Роботизирана  система за доброволно отглеждане на крави, производство на холандската фирма Insentec, за първи път бе представена на АГРА 2009 г. и спечели приза за иновации.

В рубриката «Земеделски пазар» са представени с техните цени много земеделски машини, трактори – нови и втора употреба. В «малките обяви» също се предлагат земеделска техника, инвентар, резервни части, земеделска земя и др.

В броя са поместени реклами на браншови организации, на водещи институти, опитни станции и фирми в областта на животновъдтвото