Брой 13 (432) - 2008г. - Година XVII

 

 

Излезе брой 13 на в. “Земеделска техника”. Той е посветен на “Деня на пшеницата”.

Статията от ст.н.с. д-р Костадин Костов ни запознава със “Селекция, сортоподдържане и производство на сертифициран посевен материал от зърнено-житни култури” в Добруджанския земеделски институт. През последните десет години са признати от Експертния съвет на ИАСАС повече от 32 сорта.

Във връзка с жътвата от Националната служба по растителна защита обръщат внимание на обеззаразяването на празните складове и фумигацията на зърното. Припомнят, че съгласно Закона за опазване на земеделските земи, се забранява изгарянето на стърнищата и другите растителни остатъци.

От САПИ има актуална информация за движението на цените на земеделските продукти към 11.06.2008 г.

Както винаги са поместени много земеделски машини, трактори (нови и втора употреба) с техните цени. Не липсват и малките обяви, както и много реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието.

В рубриката “Отблясъци от събитието” се отбелязва честването на 25- годишния юбилей на Регионалния център за научно-приложно обслужване – гр. Средец.

Интересен е  разговорът с ректора на Висше училище “Земеделски колеж”- Пловдив доц. д-р инж. Димитър Димитров, който е получил наградата за висок професионализъм и принос в развитието на науката и висшето образование.

В рубриката “Информация” научаваме вести от различни организации:

На 27 май Научно-техническият съюз на специалистите от земеделието организира кръгла маса по проблемите при използване на земеделската техника.

На 17 юни в “Агромашинаимпекс ВА” АД – Плевен Българската стопанска камара проведе курс за обучение на членовете на Сдружението на производители на земеделска техника (СПЗТ) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. На Общото събрание на СПЗТ са повдигнати въпроси за непрекъснатото увеличаване на цените на металите.

Контролно-техническата служба на среща с регионалните си служби на 4.06.2008 г. в Стара Загора разгледа готовността на Инспекцията за акредитиране по ISO 9001 – 2000 по системата за управление на качеството и се обсъди състоянието на техниката за жътвата.

Разплащателната агенция към Държавен фонд “Земеделие” и БЧК започва реалното изпълнение на европейската програма “Раздаване на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално-слаби лица”, от която ще се възползват 365 877 души у нас.

В рубриката “Бизнес информация” са включени обнародваните нови нормативни актове, свързани със земеделието, за м. март и април..

В “Календар за м. юли” се запознаваме с бележити дати, събития и личности.

По традиция вестникът ни напомня за  предаванията “По изгрев” на Програма “Хр. Ботев”, “Жива земя” на Радио Пловдив, както и за селскостопанските  портали agro.bg и tractor.bg.