Брой 12(456) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Тема на бр. 12 на вестник „Земеделска техника” е XI-то Русенско изложение и Изложението в гр. Търговище.

Проф. дсн Кольо Василев, директор на русенския филиал на Висшето училище „Земеделски колеж” - Пловдив, изтъква, че мисията на учебното заведение е да съхрани и възроди авторитета на земеделието в русенския край. Дава информация за специалностите, за сътрудничеството на ВУЗК с много висши училища от страната и чужбина. Отбелязва повишения интерес към колежанското образование в района и в страната.

В рубриката „Земеделско образование” продължава публикуването на материала на Петя Костадинова за „Земеделската просвета в българския периодичен печат” по книгата „Първи стъпки на земеделската просвета в България” на Иван Топузов и Иван Сарафов.

Ваня Горчева, президент на Асоциацията на растителнозащитната индустрия в България, информира за дейността на АРИБ, кои са най-наболелите проблеми, пред които се изправят, какви конкретни стъпки предприемат в борбата с нелегалните продукти за растителна защита на българския пазар, за въвеждането на иновации, нови технологии и практики в българското земеделие и защитата на интелектуалната собственост.

В рубриката „Земеделски новини” са поместени становището на Асоциацията на земеделските производители в България относно изплащането на субсидиите и за дейността на Министерството на земеделието и храните.

В рубриката „Бизнес информация” са публикувани обнародвани нови нормативни актове, свързани със земеделието, през месеците март и април.

В рубриката „Земеделски пазар има информация от САПИ за движението на цените на зърнени и животински продукти. В „На пазара на земеделска техника” са представени с техните цени много земеделски машини, трактори-нови и втора употреба. В „ малките обяви” са включени машини, инвентар, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Календар” са включени интересни дати и събития, включително и за земеделието, през месец юни.

Ст. н. с д-р инж. Стефан Стойчев ни представя събрани интересни факти и мисли, свързани със земеделското производство, като произходът на някои растения и появата им по нашите земи.

Както винаги има и много реклами на водещи фирми в областта на производството и търговията на продукти, изделия и консумативи за земеделското производство.