Брой 11(455) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Брой 11 на в. „Земеделска техника” е посветен на XI-то СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА в гр. Русе и на честването на 55-годишния юбилей на Аграрно-индустриалния факултет  в Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Публикувано е Обръщението на заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин до организаторите и изложителите  и ги поздравява за разрастването и утвърждаването на изложението, като специализирано със собствен облик и от международно значение

За факултетите, организатори на изложението, доц. д-р инж. Пламен Кангалов, декан на Аграрно-индустриалния факултет, и доц. д-р инж. Росен Иванов, декан на Транспортния факултет, представят накратко двата факултета, техните катедри и специалности.

В своето приветствие д-р Светла Бъчварова, зам. министър на Министерство на земеделието и храните и председател на Селскостопанска академия, отбелязва, че мястото на провеждането на Изложението на земеделска и автомобилна техника в Русенския университет позволява осъществяване на ползотворна среща и сътрудничество между образование, наука и агробизнес и за просперитет на нашето земеделие.

Мария Димова, областен управител на област Русе и инж. Божидар Йотов, кмет на община Русе, подчертават успешното интегриране на академичния процес с потребностите на реалното производство, особено за Русенския регион.

В материала „Университетът – мост между науката и бизнеса” доц. д-р инж. Белоев и доц. д-р инж. Кангалов подчертават значението на Изложението на земеделска и автомобилна техника, чрез което Русенският университет осъществява връзката между науката и бизнеса, и утвърждава ролята и значението на Русенската община и Русенска област в регионалното развитие на Северна България и за крайдунавските държави. Те се спират на фирмите изложители и изказват благодарност на организациите, подкрепили Изложението.

В броя има богата информация за фирмите изложителки, както за тяхната дейност, така и възможностите за контакти.

В статията „55 години АИФ – традиция с бъдеще” доц. д-р инж. Белоев и доц. д-р инж. Кангалов проследяват историята на възникването на Аграрно-индустриалния факултет, поставил началото на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Представени са шестте катедри с тяхната учебно-образователна, научна и приложна дейност.