Брой 10(454) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Темата на бр. 10 на вестник „Земеделска техника” е „Международното селскостопанско изложение ЗарАгро”, което се проведе за пръв път в Стара Загора.

В рубриката Информация” са поместени две интервюта. В „130 години Държавна агенция по горите” доц. Стефан Юруков, председател на ДАГ, прави равносметка за дейността на Агенцията през изминалия период, споделя кое е наложило промените в горското и ловното законодателство, как се отразява кризата в горския сектор и какво отчита като недостиг и предимство на образованието и науката, съобразно изискванията на сектора.

Проф. дсн Иван Станков, ректор на Тракийския университет, в интервюто „Нужни са знаещи и можещи кадри” посочва какъв тип висше учебно заведение е подходящо за нашата страна и по-специално за земеделието, какво е състоянието на аграрните кадри в страната и каква е връзката на висшите учебни заведения с науката, с бизнеса, с Министерството на земеделието и храните.

Инж. Рашид Узунов, гл. инженер на фирма Раломекс, споделя историята на създаването, производството и основните предимства на изделието „Плуг навесен четирикорпусен ПН-4-25, за което са получили специалната награда за иновации на Агра’2009.

Фирма „Лимагрейн” представя създадените от фирмата нови сортове и хибриди рапица и зърнено-житни култури.

В статията „Листно хранене на слънчогледа” се предлагат важните химични елементи, необходими за развитието на слънчогледа по време на вегетацията.

Националната служба за растителна защита обръща внимание на земеделските производители за опазване на пчелните семейства от отравяне при провеждане на вегетационните третирания при рапицата.

В рубриката „Земеделски новини” поместено е становище на Националната асоциация на зърнопроизводителите относно  условията и реда за подаване на заявления за подпомагане на земеделска площ.

В рубриката „Бизнес информация” са публикувани обнародваните нови нормативни актове, свързани със земеделието, през месеците март и април.

В рубриката «Земеделски пазар» САПИ информира за движението на цените при зърнено - житните култури, при млякото, месото и техните продукти.
            На пазара на земеделска техника са публикувани много земеделски машини, трактори, нови и втора употреба, с техните цени. «
Mалките обяви» предлагат също земеделска техника, инвентар, резервни части, земеделска земя и др.

            В рубриката «Календар» са представени интересни дати и събития, включително и за земеделието, през месец май.

В броя има и много реклами на водещи фирми за производство, за продажба на земеделски машини, инструменти, семена и др.