Брой 9(453) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Брой 9 на в. „Земеделска техника” е посветен на XI-то Русенско изложение “Земеделска и автомобилна техника” и на изложението в гр. Търговище.

В статията «Образование-наука-бизнес-с една цел» доц. д-р инж. Христо Белоев, ректор на РУ «А. Кънчев», проследява развитието на Изложението от неговото възникване през 1999 г. с участието на една фирма до наши дни - с международно участие. Доц. Белоев се спира и на други две събития, съпътстващи изложението 2009 г., – 70 години от Първия закон за земеделска техника в България, което дава самочувствие и отговорност на всички, които работят в този отрасъл и на 55 години Аграрно-индустриален факултет – единственият факултет при създаването на висшето учебно заведение в Русе.

В рубриката «Образование» продължава публикуването на материала на Петя Костадинова за «Земеделската наука в България» по книгата «Първи стъпки на земеделската просвета в България» на Иван Топузов и Иван Сарафов.

В рубриката «Информация» Румяна Василева представя стартирането на Националния аграрен научно-информационен комплекс за изграждане на единна информационна система за обмен на информация между четирите големи научни библиотеки: Централната селскостопанска библиотека към ССА и библиотеките на Аграрния университет в Пловдив, Тракийския университет – Стара Загора и Лесотехническия университет в София.

В интервюто «Съхранението на реколтата дава независимост» Клаус Майер от фирма NEUERO представя накратко дейността на фирмата и споделя впечатленитията си от кризата в земеделието и от изложението АГРА'09.

От Контролно-техническата инспекция ни запознават с проведената среща в МЗХ с участието на министър Цветанов, ръководството на КТИ и г-н Стратман, председател на работната группа за Източна Европа към Асоциацията на производителите на земеделска техника в Германия. Уточнении са темите за бъдеща съвместна работа между двете страни.

В «Земеделски пазар» е публикувана много земеделска техника, трактори – нови и втора употреба с техните цени. В «Малките обяви» може да намерите също много земеделски машини, трактори, инвентар, земеделска земя и др.

В рубриката «Земеделски новини» са представени интересни събития и новини от РУ «А. Кънчев» иот Министерството на земеделието и храните.

Както винаги има и много реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието, кредитирането и др.