Брой 9 (428) - 2008г. - Година XVII

 

Основната тема на 9-ти брой на в. „Земеделска техника” е посветена на Енергийната ефективност и Възобновяемите енергийни източници. В рубриката „Отблясък от събитието” е отразен провелият се в София от 7 до 10 април за 4-та поредна година международен конгрес за Югоизточна Европа за Енергийна ефективност и Възобновяемите енергийни източници, посветен на въпросите за намаляване на енергопотреблението и глобалното затопляне. Д-р Веселинка Кох, зам.-председател на Програмния комитет на конгреса представя разглежданите по време на срещата теми, както и задачите и целите, които неговите организатори си поставят. Отразен е изнесеният доклад от Димитър Манов на тема „Възможностите за финансиране на възобновяеми енергийни източници от европейските структурни фондове (2007-2013 г.)”. Във връзка със стартирането на Програмата за развитие на селските райони Пенка Сивенова, мениджър проекти към „Агромашина представя консултантските услуги, които фирмата предлага в помощ на земеделските производители. Маргарита Георгиева от Националната служба за растителна защита напомня на земеделските стопани за мерките, които трябва да предприемат през месец май в борбата с болестите, неприятелите и плевелите. Отразено е и участието на Контролно-техническата инспекция в ежегодната среща на органите на Европейския съюз за типово одобрение на превозни средства, провела се на 10 и 11 април 2008 г. в гр. Лайпциг, Германия. На страниците на вестника е поместен и календар за месец май, съдържащ кръгли годишнини на личности и събития, включително на забележителни дейци в българското земеделие. Присъства и бизнес информация за обнародваните нови нормативни актове, свързани със земеделието през месец март. В рубриката “Земеделски пазар” САПИ предоставя информация за цените- изкупни, на едро и дребно на основните хранителни продукти. В “На пазара на земеделска техника” са поместени цените на нови и втора употреба земеделски машини и оборудване. Публикувани са много рекламни материали на фирми, участващи на Изложене на земеделска и автомобилна техника в гр. Русе., както и малки обяви.