Брой 8(452) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Брой 8 на в. „Земеделска техника” е посветен на честването на „45 години Технически колеж – Ямбол” и на „70 г. земеделска техника в България”.

В приложението „Земеделско образование” са поместени приветствия до студентите и колектива на Техническия колеж от ректора на Тракийския университет – Ст. Загора, проф. дсн Иван Станков и от директора на Колежа доц. д-р инж. Красимира Георгиева.

В статията „45 години пътуване към бъдещето” са включени периодите в развитието, промените, постиженията, директорите на Техническия колеж.

В материала „45 години Технически колеж – Ямбол” е представена структурата, отделните специалности, както и научната, приложна и международна дейност.

Отразена е една интересна инициатива на Русенския университет „А. Кънчев” – провеждане на „Дни на работодателите, потребители на кадри, подготвени от Русенския университет”.

Продължава публикуването на материала на Петя Костадинова за „Земеделското образование в България” по книгата „Първи стъпки на земеделската просвета в България” на Иван Топузов и Иван Сарафов.

В рубриката „Земеделски новини” са включени информации от Националната асоциация на зърнопроизводителите, от Министерството на земеделието и храните, от ДФ „Земеделие”.

От Националната служба за растителна защита поместват „Съобщение до всички земеделски производители” във връзка с хербицидната кампания в есенните посеви, растителнозащитните мероприятия в трайните насаждения и опазване на пчелните семейства.

Във връзка с проведения конкурс по горско стопанство в МЗХ са публикувани имената на наградените ученици от професионалните гимназии.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените към  08.04.2009 г. на зърнени култури, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти.

В „ На пазара на земеделска техника” са включени земеделски машини, трактори – нови и втора употреба с техните цени.

Земеделска техника, земеделска земя, резервни части са поместени  в малките обяви.

Поместени са световни, професионални и тематични празници, които са през м. май 2009 г.

Има реклами на водещи фирми в областта на земеделието.