Брой 8 (427) - 2008г. - Година XVII

 

Централната тема на брой 8-ми на в. “Земеделска техника” е насочена към животновъдството. Регионалният център за научно-приложено обслужване – Средец представя особеностите и предимствата на аборигенните породи Местното сиво говедо и Източнобалканската свиня. Регионалният център в Смолян предоставя информация за породата Българско родопско говедо, разглеждайки и подходящите условия за неговото отглеждане. Отразена е дейността и на други институти и регионални центрове за научно-приложно обслужване към Националния център по аграрни науки в областта на животновъдството.

В интервю с Любка Василева, ръководител на Центъра за трансфер на технологии “Марица” към ИЗК “Марица” – Пловдив, се представя процесът на създаване на центъра и развиваната от него дейност.

От този брой стартира нова рубрика на Института по зеленчукови култури “Марица” – Пловдив, който предоставя информация за зеленчукови сортове.

Интересен е материалът “Състоянието на механизацията на земеделието” от Контролно-техническата инспекция, който е с много данни и анализи за броя, възрастта и енергонаситеността на машиннотракторния парк. Той продължава и в следващия брой.

Представен е многофункционалният комплекс “Терминатор”, осъществяващ качествена предсеитбена подготовка на почвата, който включва уникалното съчетание на агрегатите широкозахватен култиватор, дискова брана и сеялка.

В статията “Анализ на арендните отношения” на САПИ са класифицирани земеделските райони според вида на рентата.

В рубриката “Земеделски пазар” е дадена информация за цените на основните хранителни продукти. В “На пазара на земеделска техника” са поместени цените на нови и втора употреба земеделски машини и оборудване.

Любопитна е статията за възникването на Седмицата на гората, в която се проследява развитието на тази инициатива от “деня на дървото” до наши дни.

От предишния брой продължава календарът за месец април.

Присъства и бизнес информация за обнародваните нови нормативни актове, свързани със земеделието.

Публикувани са рекламни материали на водещи фирми, произвеждащи и предлагащи земеделска техника и консумативи, както и малки обяви.