Брой 7(451) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Брой 7 на в. „Земеделска техника” е посветен на изложението „Природа, лов, риболов 2009” и на 5-тия международен конгрес „Енергийна ефективност и възобновявани  енергийни източници”.

В рубриката „Информация” Красимир Минев, мениджър продажби на фирма Златекс, споделя кои са иновационните решения и предимствата на Трактор Fendt 936 vario profi, произведен в Германия, който получи награда за иновации на Агра’2009 в раздел „Машини, инвентар и технологии”.              Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предупреждава всички, които купуват семена, да изискват сертификат за техния произход. Посочват телефоните на своите поделения, където земеделските производители могат да се обадят, ако имат проблеми.

 Публикувана е последната част на материала „Краткосрочна програма за развитие на млечното животновъдство в България (2009 г.)” от проф. дсн Иван Станков, ректор на Тракийския университет – Стара Загора.

Доц. д-р инж. Димитър Димитров, ректор на ВУ „Земеделски колеж”, посочва, че важен фактор за реализацията и мотивацията на младите хора да остават в България, е възможността да ползват еврофондовете.

В рубриката „Механизация” инж. Стоян Зурнаджиев разглежда машини за гората на фирма SEPPI.m – надробители за горски условия, фрези при залесяването, надробители на камъни, коренища и дънери.

В рубриката „Образование” продължава материалът на Петя Костадинова за „Земеделското образование в България" по книгата „Първи стъпки на земеделската просвета в България” от Иван Топузов и Иван Сарафов.

В рубриката „Новини” са поместени информации за 5-тия международен конгрес „Енергийна ефективност и възобновявани  енергийни източници” – целта на конгреса и темите, които ще се дискутират. Посочват се участниците в съпътстващата международна изложба.

Институтът по почвознание „Никола Пушкаров” съобщава, че има Информационно-консултантски иновационен център, който е с Консултантско бюро и Централна лаборатория.

В рубриката „Отблясък от събитието” са посочени  проблемите, които са обсъждани на проведената среща между браншовите организации и Националната служба за растителна защита.

Отразено е проведеното изложение „Винария”, като се посочват броят участници, получените награди и първото издание на  Гурме зона.

В „рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените към 18.03.2009 г. на зърнени култури, мляко и млечни произведения, месо и месни продукти.

„На пазара на земеделска техника” са представени много земеделски машини, трактори – нови и втора употреба с техните цени.

Много техника, земеделска земя, посадъчен материал, резервни части са включени в малките обяви.

В рубриката „Календар”е публикуван календарът за месец април, който съдържа интересни дати и събития, включително и за земеделието.

Както винаги има и реклами на водещи наши фирми и по-специално за лозарството и винарството.