Брой 6(450) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Брой 6 на в. „Земеделска техника” е посветен на изложението „Винария 2009” и са включени материали, реклами, свързани с лозарството и винарството.

В рубриката „Информация” Националната служба за растителна защита обръща внимание на земеделските производители, че са издадени Ръководства за интегрирано управление на вредителите по групи култури и са одобрени Програми за обучение на земеделски производители, кандидатстващи за интегрирано производство на растения и растителни продукти, от Центъра за продължаващо обучение към Аграрния университет в Пловдив и от Центъра за следдипломно обучение и квалификация към Лесотехническия университет в София.

Публикувана е част втора на материала „Краткосрочна програма за развитие на млечното животновъдство в България (2009 г.)” от проф. дсн Иван Станков, ректор на Тракийския университет.

В „Бизнес информация” са включени обнародваните от януари до март нови нормативни актове, свързани със земеделието.

В рубриката „Книги” е представен новоизлезлият „Наръчник на предприемача в биологичното земеделие” от колектив учени от Лесотехническия университет.

Публикувани са някои интересни факти и мисли, свързани със земеделието, събрани от ст.н.с. д-р инж. Стефан Стойчев.

В рубриката „Образование” продължава материалът на Петя Костадинова за „Земеделското образование в България" по книгата „Първи стъпки на земеделската просвета в България” от Иван Топузов и Иван Сарафов.

В рубриката „Земеделски новини” са поместени информации от Министерството на земеделието и храните, от Асоциацията на земеделските производители в България и от Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Националната асоциация на зърнопроизводителите уведомява за проведеното разширено заседание на УС на НАЗ, на което е разгледано изпълнението на т.3 от подписаното споразумение на 30.01.09 между НАЗ и Министерството на земеделието и храните, относно изплащане на субсидиите по всички подадени заявления, в които няма пасища, мери и ливади и взетите решения.

В рубриката „Отблясък от събитието” е отразено изложението АГРА. Посочени са победителите в конкурсите „Иновации в областта на селското стопанство” и за „Фермер на Тракия”.

Отразено е откриването на новия търговско-административен център на фирма Римекс в София.

В „рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените към 04.03.2009 г. за зърнени култури, мляко и млечни произведения, месо и месни продукти.

На пазара на земеделска техника са представени много земеделски машини, трактори – нови и втора употреба с техните цени.

Много техника, земеделска земя, посадъчен материал, резервни части са включени в малките обяви.

Както винаги има и реклами на водещи наши фирми в областта на земеделието и по-специално за лозарството и винарство