Брой 5 (424) - 2008г. - Година XVII

 

Основната тема на брой 5-ти на в. Земеделска техника е Земеделска наука, образование, производство. На първа страница са Националната асоциация на зърнопроизводителите и Националният център за аграрни. Даден е пълният списък на научните организации към НЦАН. Институтът за защита на растенията в Костинброд информира за въвеждането на система за управление на качеството на административните и технически дейности. Националният земеделски музей разказва за възникването и организирането на панаирите  по българските земи през вековете.

Управителят на Фирма Калидис Деян Цонев посочва, че основно предлагат семена на български сортове и те са добре приети на пазара. Проф. д-р Лидия Ангелова в статията Земеделие се прави със знание разкрива възможностите, които предлага едно консултантско бюро.

Интересен е материалът Проблеми при пазара на земята на ст.н.с. д-р Светла Бъчварова, председателят на НЦАН  и зам.- министър на МЗП. В него са разгледани основните икономически категории, върху които се основава пазарът на земя цена на земята, рента и поземлен данък, като е направен анализ на настоящето положение и се предлагат решения.

Висшето училище Земеделски колеж - Пловдив отбелязва перспективите, които предоставя на студентите си специалности, реализация.

В рубриката Отблясък от събитието  са представени наградените на Борса за семена и посадъчен материал, провела се в Добрич. Има информация за десетото юбилейно изложение Земеделска и автомобилна техника, което ще протече от 14 до 17 май  в Русе, въплъщаващо в себе си иновации и опит, младост и знание.

Има информация за излезлия втори том на Учени и дейци в селското и горското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост на България, има календар за м. март. Присъстват рекламни материали на научни продукти, на машини и консумативи, малки обяви.

По традиция се напомня за абонамента за вестник Земеделска техника, за предаванията По изгрев на Програма Христо Ботев, Жива земя на Радио Пловдив, както и за селскостопанския портал Аgro.bg.