Брой 3(447) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Брой 3 на в. „Земеделска техника” е посветен на АГРА – 2009 .

В интервюто с Румен Лазаров, управител на Римекс агрохолдинг,  озаглавено „Агрополитика – образование – наука – бизнес”той представя накратко фирмата, нейната дейност, начин на организация,с какво се отличава от другите фирми. Изказва мнението си за агрообразованието, което според него е длъжник на икономиката на страната.

В рубриката „Информация”е поместено продължението на „Национална програма за развитие на месодайното преживно животновъдство в България 2009 – 2013 г.” от ст.н.с. дсн Марин Тодоров от ИПЖЗ – Троян.

От САПИ е предоставена информация за движението на цените на зърнени култури, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти.

В рубриката „Земеделски пазар” е представена много земеделска техника, трактори и резервни части.

В „малките обяви”също може да се намери много техника, посадъчен материал, земеделска земя и др.

Със свои реклами във вестника участват водещи наши фирми, които предлагат своя или вносна техника, семена, апаратура и др.