Брой 2(446) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Вторият брой на в. „Земеделска техника” е с тема “Борсата за семена и посадъчен материал”.

В интервю Христо Цветанов, който получи наградата “Млад фермер” за 2008 г. на Националната асоциация на зърнопроизводителите и на Асоциацията на земеделските производители в България, споделя за получените резултати на предприятието си “Кемапул” и проблемите, които стоят пред земеделието през 2009 г.

Институтът по зеленчукови култури представя своите най - нови сортове зеле.

Интересен е материалът “Мотивите за разработване на проекта “Национална програма за развитие на месодайното животновъдство в България 2009 -2013 г .”, представен от ст.н.с. I ст. д-р Марин Тодоров. Той разглежда какво е необходимо да се направи в краткосрочен и в дългосрочен план за месодайното животновъдство. Конкретните предложения на авторите ще бъдат представени в следващия брой.

В рубриката “Земеделски пазар” САПИ предоставя информация за движението на цените към 22. 01. 2009 г. на зърнени култури, на мляко и млечни продукти, на месо и месни продукти. “На пазара на земеделска техника” са поместени много марки трактори и земеделски машини – нови и втора употреба и техните цени. Не липсват и “малките обяви”, където също може да се намери земеделска техника, резервни части, земя и др.

В рубриката “Бизнес информация” са поместени обнародваните нови нормативни актове (м. ноември и декември 2008 г.), свързани със земеделието.

В рубриката “Земеделски новини” са включени: Българската стопанска камара информира, че има нов заместник – председател; Министерският съвет е одобрил схемите за национални доплащания за хектар земеделска земя (в размер на 150 мил. лв.), за краве мляко и овце майки (61 мил. лв.) и помощта за тютюнопроизводителите; Д.Ф. “Земеделие” има нов председател – Алиаз Яхова и зам. председател Мартин Банов; Асоциацията на земеделските производители посочва, че земеделските стопани ще заведат дела срещу ДФ “Земеделие” за неизплатени утвърдени проекти по САПАРД; Русенският университет приема кандидатстудентски документи в 14 града в страната и са уточнени датите за приемните изпити.

В рубриката “Календар” са посочени световни дни, събития, кръгли годишнини през месец февруари.

Има и реклами на водещи фирми на семена, земеделски машини, инструменти и др.