Брой 1(445) - 2009г. - Година XVIII

                               Темата на  първия брой на в. “ Земеделска техника” за 2009 г. е Ден на растителнозащитника – 16 януари и 113 години растителна защита в България. Генералният директор на Национална служба за растителна защита д-р Венцислав Тодоров информира за дейността през 2008 г. и предстоящите задачи. Разглежда интеграцията на НСРЗ с науката и бизнеса, като свързващо звено.

Интересен е материалът “ История на Националната служба за растителна защита”, в който са посочени етапите на нейното създаване и нейните директори - в Дирекция “Растителна защита”, при ДСО и СО “Агрохимическо обслужване, на Национална служба по растителна защита, карантина и агрохимия и Национална служба за растителна защита.

В рубриката  АГРОПОЛИТИКА – ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА - БИЗНЕС доц. д-р  Христо Белоев, ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев”, споделя за качеството на обучение в единственото Висше учебно заведение за кадри по механизация и как осъществяват връзката си с науката и бизнеса в областта на земеделието. Доц. Велизара Пенчева представя международната разработка “Алтернативни пощенски екологични автомобили” и проведените изпитания на прототипа в Русе.

В рубриката “Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените към 7.01.2009 г. на зърнени култури и на мляко и млечни продукти.

В “На пазара на земеделска техника” са представени много земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В “Малки обяви” също има трактори, земеделска техника, резервни части, семена, земеделска земя и др.

В рубриката “Бизнес информация” са публикувани обнародвани нови нормативни актове, свързани със земеделието, за месеците ноември – декември.

В рубриката “Отблясък от събитието” е отразено посещението в Пловдив и лекцията “Компостът: производство и приложение” на д-р Жак Фукс, изтъкнат международен специалист.  

На последното си заседание за 2008 г. Научно-консултативният съвет към Министерството на земеделието и храните отчете дейността си и приоритетните задачи за 2009 г.

В рубриката “Земеделски новини” Националната асоциация на зърнопроизводителите информира за протестите на фермерите и постигнатите споразумения за национални доплащания от 211 мил. лева.

Асоциацията на земеделските производители в България съобщава, че се включва активно в земеделските протести в защита интересите на производителите от всички отрасли на земеделието.

 МЗХ информира за заключителната пресконференция за 2008 г., на която министър Цветанов подчертава, че Програмата на МЗХ за 2008 г. е изпълнена и за срещата на 29 декември на  министър Цветанов с браншовите организации по проблемите на животновъдството.

В брой 1 има реклами на водещи фирми в областта на земеделието.